ProArt Try-in size 30 mm

0

ProArt Try-in size 30 mm là Phôi Nhựa – Sứ Lai – Phôi Sáp, Vật Liệu Digital ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:

ProArt Try-in size 30 mm là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar