IPS e.max ZirCAD MT Col. Liq St. Kit

0

IPS e.max ZirCAD MT Col. Liq St. Kit là Phôi Sứ Zirconia – E.Max Zircad, Vật Liệu Digital ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Bộ dung dịch nhuộm Zirconia
IPS e.max ZirCAD MT Col. Liq St. Kit là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar