IPS Emax ZirCAD MT

0

IPS Emax ZirCAD MT là Phôi Sứ Zirconia – E.Max Zircad, Vật Liệu Digital ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Độ trong vừa, độ cứng 850 MPa, Màu: BL, A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2
IPS Emax ZirCAD MT là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar