IPS Emax ZirCAD LT

0

IPS Emax ZirCAD LT là Phôi Sứ Zirconia – E.Max Zircad, Vật Liệu Digital ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Độ trong thấp, độ cứng 1,200 MPa, Màu: 0, 1, 2, 3, 4, sun, sun chroma BL, A1 – A4, B1 – B4, C1 – C4, D2, – D4
IPS Emax ZirCAD LT là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar