Ivotion Bond kit 10

0

Ivotion Bond kit 10 là Phôi Nhựa Tháo Lắp Ivotion, Vật Liệu Digital ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Keo dán hàm nhựa tháo lắp
Ivotion Bond kit 10 là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar