IPS e.max ZirCAD Prime

0

IPS e.max ZirCAD Prime là Phôi Sứ Zirconia – E.Max Zircad, Vật Liệu Digital ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Phôi sứ Gradient, Độ cứng 650 MPa (Incisal) – 1200 Mpa (Dentin) 16 màu A – D, 4 màu BL – Size 16mm, 20mm, 25mm
IPS e.max ZirCAD Prime là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar