IPS Style Ceram Margin 20g

0

IPS Style Ceram Margin 20g là Sứ Kim Loại IPS Style, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
7 Màu: M1 – M7
IPS Style Ceram Margin 20g là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar

Danh mục: , Product ID: 1504