IPS E.max Ceram Impulse Occlusal Dentin 20g

0

IPS E.max Ceram Impulse Occlusal Dentin 20g là Bột Sứ Không Kim Loại E.Max Ceram, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Sứ hiệu ứng

Sứ đắp mặt nhai

Màu: OD orange, OD brown
IPS E.max Ceram Impulse Occlusal Dentin 20g là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar