IPS E.max Press MT L

0

IPS E.max Press MT L là Phôi Sứ Ép E.Max Press, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Phôi sứ có độ trong vừa

12 Màu: BL2 – BL4, A1 – A3.5, B1, B2. C1, C2, D2
IPS E.max Press MT L là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar

Danh mục: , Product ID: 1340