IPS E.max Press LT

0

IPS E.max Press LT là Phôi Sứ Ép E.Max Press, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Phôi sứ có độ trong thấp

20 màu: 16 mùa A -D, 4 màu BL
IPS E.max Press LT là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar

Danh mục: , Product ID: 1335