IPS E.max Press MO L

0

IPS E.max Press MO L là Phôi Sứ Ép E.Max Press, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Phôi sứ có độ Opaque vừa

5 Màu: MO 0 – MO 4
IPS E.max Press MO L là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar

Danh mục: , Product ID: 1341