IPS E.max Press HO

0

IPS E.max Press HO là Phôi Sứ Ép E.Max Press, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Phôi sứ có độ Opaque thấp

3 Màu: HO0 – HO2
IPS E.max Press HO là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar

Danh mục: , Product ID: 1337