IPS Style Ceram Dentin 20g

0

IPS Style Ceram Dentin 20g là Sứ Kim Loại IPS Style, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
16 màu A-D và 4 màu BL
IPS Style Ceram Dentin 20g là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar

Danh mục: , Product ID: 1506