IPS E.max Ceram Impulse Cervical Transpa 20g

IPS E.max Ceram Impulse Cervical Transpa 20g là Bột Sứ Không Kim Loại E.Max Ceram, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Sứ hiệu ứng men cổ răng

Màu: CT yellow,CT khaki, CT orange

CT orange-pink,
IPS E.max Ceram Impulse Cervical Transpa 20g là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar