IPS E.max Press Multi

0

IPS E.max Press Multi là Phôi Sứ Ép E.Max Press, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Phôi sứ 3 lớp màu

10 Màu: BL2, A1 – A3.5, B1, B2, C1, C2, D2
IPS E.max Press Multi là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar

Danh mục: , Product ID: 1345