IPS Ivocolor Essence Kit

0

IPS Ivocolor Essence Kit là Bột Sứ Không Kim Loại E.Max Ceram, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Bộ stain essence
IPS Ivocolor Essence Kit là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar