IPS e.max ZirCAD Col Liq Brush No.1

0

IPS e.max ZirCAD Col Liq Brush No.1 là Phôi Sứ Zirconia – E.Max Zircad, Vật Liệu Digital ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Cọ nhuộm size số 1
IPS e.max ZirCAD Col Liq Brush No.1 là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar