IPS e.max ZirCAD LT Col. Liq

0

IPS e.max ZirCAD LT Col. Liq là Phôi Sứ Zirconia – E.Max Zircad, Vật Liệu Digital ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Dung dịch nhuộm màu phôi ZirCAD LT, Màu: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4
IPS e.max ZirCAD LT Col. Liq là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar