IPS Emax ZirCAD LT

0

IPS Emax ZirCAD LT là Phôi Sứ Zirconia – E.Max Zircad, Vật Liệu Digital ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Độ trong thấp, độ cứng 1,200 MPa, Màu: 1, 2, 3, 4, sun, sun chroma BL, A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2
IPS Emax ZirCAD LT là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar