IPS E.max Ceram Add-On 20g

0

IPS E.max Ceram Add-On 20g là Bột Sứ Không Kim Loại E.Max Ceram, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Sứ hiệu ứng

Sứ bổ sung

A-O BL, Margin, Dentin, Incisal
IPS E.max Ceram Add-On 20g là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar