IPS e.max CAD CEREC/inLab HT size B40

0

IPS e.max CAD CEREC/inLab HT size B40 là Vật Liệu Labo, Viên Sứ E.Max Cad ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Sứ thủy tinh Lithium Disilicate

Khối sứ HT – Độ trong cao

16 màu A – D và 4 màu BL
IPS e.max CAD CEREC/inLab HT size B40 là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar

Danh mục: , Product ID: 1359