Telio CAD Disc Intro Kit

0

Telio CAD Disc Intro Kit là Phôi Nhựa – Sứ Lai – Phôi Sáp, Vật Liệu Digital ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Bộ phôi PMMA
Telio CAD Disc Intro Kit là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar