IPS Emax ZirCAD MO

0

IPS Emax ZirCAD MO là Phôi Sứ Zirconia – E.Max Zircad, Vật Liệu Digital ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Độ opaq trung bình, độ cứng 1,150 MPa, Màu: 0, 1, 2, 3, 4
IPS Emax ZirCAD MO là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar