ProArt CAD Wax Size 16 mm

0

ProArt CAD Wax Size 16 mm là Phôi Nhựa – Sứ Lai – Phôi Sáp, Vật Liệu Digital ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Màu: Yellow
ProArt CAD Wax Size 16 mm là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar