Máy scan PrograScan PS3

Scan chính xác cho các ứng dụng cơ bản

Nếu bạn chủ yếu muốn xử lý dữ liệu nhanh và chính xác, thì PrograScan PS3 là máy quét phù hợp cho phòng thí nghiệm của bạn.

Danh mục: Product ID: 5679