Máy scan PrograScan PS5

Scan chính xác cùng các chức năng linh hoạt
Scan tốc độ cao là điểm nổi bật của PrograScan PS5, rút ngắn đáng kể thời gian làm việc quy trình làm việc.
Các dấu được scan hoàn toàn tự động bằng trục thứ ba.
Mẫu hàm kỹ thuật số được hiển thị màu sắc.

Danh mục: Product ID: 5682