Máy phay/cắt ProgrMill DRY

PrograMill DRY là một máy cắt CAD/CAM khô nhỏ gọn và kết hợp các quy trình phối hợp với vật liệu chất lượng cao, công nghệ hoàn thiện và thao tác thoải mái.

Sản xuất các mão, cầu răng và các loại phục hình Zirconia chính xác bằng phương pháp nhanh chóng và đáng tin cậy.
Phay/cắt nhiều loại vật liệu từ Zirconia và một loạt các vật liệu PMMA, chẳng hạn như Ivotion để sản xuất phục hiknhf hoàn chỉnh bằng kỹ thuật số.

Danh mục: Product ID: 5673