Lò nung Programat S2

Programat S2 là một lò nung nhỏ gọn, thiêu kết vật liệu IPS e.max ZirCAD hoặc các vật liệuZirconia khác với dụng nhiệt độ lên tới 1600°C. Programat S2 được tích hợp vào quy trình làm việc của Ivoclar, cung cấp các bước xử lý được phối hợp tối ưu và mang lại kết quả chất lượng cao nhất quán.

Danh mục: Product ID: 5677