Ivotion Denture Material Kit A2

0

Ivotion Denture Material Kit A2 là Phôi Nhựa Tháo Lắp Ivotion, Vật Liệu Digital ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Bộ vật liệu hàm nhựa tháo lắp màu A2, Màu nướu: Pink – V, Pref
Ivotion Denture Material Kit A2 là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar