Ivotion Dent size 20 mm

0

Ivotion Dent size 20 mm là Phôi Nhựa Tháo Lắp Ivotion, Vật Liệu Digital ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Phôi răng nhựa tháo lắp nguyên khối, Màu: BL3, A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, D2
Ivotion Dent size 20 mm là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar