IPS Emax ZirCAD MT Multi

0

IPS Emax ZirCAD MT Multi là Phôi Sứ Zirconia – E.Max Zircad, Vật Liệu Digital ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Độ trong vừa chuyển tiếp, độ cứng 850 MPa, 13 Màu: BL1, BL3, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, C2, C3, D2, D3
IPS Emax ZirCAD MT Multi là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar