Ivotion Base size 30 mm

0

Ivotion Base size 30 mm là Phôi Nhựa Tháo Lắp Ivotion, Vật Liệu Digital ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Phôi nền hàm, Màu: Pink, Pink-V, Pref., 34-V, US-D
Ivotion Base size 30 mm là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar