IvoBase HI Kit 20

0

IvoBase HI Kit 20 là Bột Nhựa Tháo Lắp, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Màu: Pink, Pink V, Prefer, Pink V Implant, 34-V, Prefer Implant
IvoBase HI Kit 20 là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar

Danh mục: , Product ID: 1470