IPS Style Ceram Paste Opaq 5g – Opaq gel

0

IPS Style Ceram Paste Opaq 5g – Opaq gel là Sứ Kim Loại IPS Style, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
16 màu A-D, BL1/2, BL3/4, Pink, White, Violet, Brown, Incisal
IPS Style Ceram Paste Opaq 5g – Opaq gel là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar

Danh mục: , Product ID: 1500