IPS Style Ceram Add-On 20g

0

IPS Style Ceram Add-On 20g là Sứ Kim Loại IPS Style, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Margin, Dentin, 690 C, Incisal
IPS Style Ceram Add-On 20g là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar

Danh mục: , Product ID: 1494