IPS e.max ZirCAD Col Liq Jar

0

IPS e.max ZirCAD Col Liq Jar là Phôi Sứ Zirconia – E.Max Zircad, Vật Liệu Digital ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Lọ nhuộm
IPS e.max ZirCAD Col Liq Jar là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar