IPS e.max ZirCAD Col Liq Diluter

0

IPS e.max ZirCAD Col Liq Diluter là Phôi Sứ Zirconia – E.Max Zircad, Vật Liệu Digital ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Dung dịch pha loãng
IPS e.max ZirCAD Col Liq Diluter là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar