IPS e.max ZirCAD Col Liq Brush No.3

0

IPS e.max ZirCAD Col Liq Brush No.3 là Phôi Sứ Zirconia – E.Max Zircad, Vật Liệu Digital ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Cọ nhuộm size số 3
IPS e.max ZirCAD Col Liq Brush No.3 là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar