IPS E.max Ceram Incisal Edge 20g

IPS E.max Ceram Incisal Edge 20g là Bột Sứ Không Kim Loại E.Max Ceram, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Sứ đắp hiệu ứng Halo
IPS E.max Ceram Incisal Edge 20g là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar