IPS E.max Ceram Glaze -Stain Liquid 15m

0

IPS E.max Ceram Glaze -Stain Liquid 15m là Bột Sứ Không Kim Loại E.Max Ceram, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Nước trộn bột bóng/stain

Stain allround, Long life
IPS E.max Ceram Glaze -Stain Liquid 15m là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar