IPS E.max Ceram Glaze Power 5g

0

IPS E.max Ceram Glaze Power 5g là Bột Sứ Không Kim Loại E.Max Ceram, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Bột nướng bóng dành cho sứ Emax

Glaze Powder, Glaze Powder Fluo
IPS E.max Ceram Glaze Power 5g là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar