IPS E.max Ceram Glaze Paste 3g

0

IPS E.max Ceram Glaze Paste 3g là Bột Sứ Không Kim Loại E.Max Ceram, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Gel nướng bóng sứ Emax

Glaze Paste, Glaze Paste Fluo
IPS E.max Ceram Glaze Paste 3g là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar