IPS E.max Ceram Dentin 100g

0

IPS E.max Ceram Dentin 100g là Bột Sứ Không Kim Loại E.Max Ceram, Vật Liệu Labo ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Sứ Dentin

16 màu A – D
IPS E.max Ceram Dentin 100g là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar