IPS e.max CAD CER/inLab LT size A14 (L)

0

IPS e.max CAD CER/inLab LT size A14 (L) là Vật Liệu Labo, Viên Sứ E.Max Cad ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Sứ thủy tinh Lithium Disilicate

Khối sứ LT – Độ trong thấp

16 màu A – D và 4 màu BL
IPS e.max CAD CER/inLab LT size A14 (L) là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar

Danh mục: , Product ID: 1352