Colado CAD Ti5 98.5-8mm

0

Colado CAD Ti5 98.5-8mm là Phôi Titanium – Corado, Vật Liệu Digital ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:

Colado CAD Ti5 98.5-8mm là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar

Danh mục: , Product ID: 1456