IPS EMAX PRESS

 1. Bản chất
 • IPS e.max Press là các thỏi sứ thủy tinh lithium disilicate cho công nghệ ép nóng.
 • Quy trình sản xuất công nghiệp tạo ra những thỏi hoàn toàn đồng nhất ở các mức độ trong suốt khác nhau.
 • Độ bền uốn đạt tới 500 MPa (giá trị trung bình điển hình). Các thỏi được ép để phục hình với độ chính xác vượt trội về độ khít sát trong lò ép Ivoclar Vivadent.
 • Các phục hình được ép, có màu răng, có tính thẩm mỹ cao được stain và nướng bóng với IPS Ivocolor hoặc đắp lớp với IPS e.max Ceram và stain và nướng bóng bằng IPS Ivocolor.

 1. Chỉ định

a. Chỉ định

 • Occlusal veneers (table tops)
 • Veneer mỏng
 • Veneers
 • Inlays /Onlays
 • Mão bán phần
 • Mão xâm lấn tối thiểu ở vùng răng trước và răng sau
 • Mão ở vùng răng trước và răng sau
 • Cầu 3 đơn vị vùng răng trước
 • Cầu 3 đơn vị vùng răng sau đến răng cối nhỏ thứ hai
 • Phục hình đơn lẻ trên implant
 • Cầu 3 đơn vị kết thúc ở răng cối nhỏ thứ hai trên implant

b. Chống chỉ định

 • Cầu lưu giữ với inlay
 • Cầu vói
 • Cầu dán dính
 • Nhịp cầu răng trước >11mm
 • Nhịp cầu răng sau >9 mm
 • Phục hình tạm IPS e.max Press
 • Cùi sâu dưới nướu
 • Bệnh nhân có răng còn lại tiêu giảm nhiều
 • Nghiến răng
 • Bất kỳ cách sử dụng nào khác không được liệt kê trong chỉ dẫn

Chống chỉ định bổ sung cho thân răng trước và sau xâm lấn tối thiểu:

 • Layer dày dưới 1mm
 • Cùi răng sắc cạnh
 • Cùi răng không hỗ trợ giải phẫu và có độ dày lớp không đều
 • Cement thong thường và cement bán dính
 • Tái tạo vật liệu khác hơn composite
 • Mất hướng dẫn răng nanh
 • Cầu
 • Mão trên implants
 1. Chủng loại

Về độ trong có 5 cấp độ và có màu đặc biệt Impulse

IPS e.max Press Multi (polychromatic ingot)

 • Nhiều thỏi có sẵn trong các sắc thái A – D và Bleach BL.
 • Các thỏi này được sử dụng để chế tạo các veneers có tính thẩm mỹ cao, các thân răng trước và sau cũng như các mão hybrid abutment với sự chuyển màu giống như thật từ ngà răng đến mặt răng.
 • Các thỏi này lý tưởng nhất là thích hợp để xử lý trong “kỹ thuật staining”.

IPS e.max Press HT (High Translucency)

 • Các thỏi HT có sẵn trong các sắc thái A – D và Bleach BL.
 • Với độ trong mờ cao, tương tự như của men tự nhiên, chúng lý tưởng nhất là thích hợp để chế tạo các đồ phục hình nhỏ hơn (ví dụ: inlay, onlay).
 • Phục hình bằng thỏi HT thuyết phục người dùng với hiệu ứng tắc chameleon giống như răng tự nhiên và sự thích ứng đặc biệt với cấu trúc răng còn lại.
 • Phục hình bằng thỏi HT là lý tưởng phù hợp cho “kỹ thuật staining”, nhưng cũng cho “kỹ thuật cut-back”.

IPS e.max Press MT (Medium Translucency)

 • Các thỏi MT có sẵn trong các màu A – D và Bleach BL .
 • Chúng thể hiện độ trong mờ trung bình và được sử dụng cho các phục hình đòi hỏi độ sáng cao hơn phục hình HT và trong suốt hơn so với phục hình LT.
 • Phục hình bằng thỏi MT phù hợp cho “kỹ thuật staining”, nhưng cũng cho “kỹ thuật cut-back”.

IPS e.max Press LT (Low Translucency)

 • Các thỏi LT có sẵn trong các màu A – D và Bleach BL. Với độ trong mờ thấp, tương tự như ngà răng tự nhiên, thích hợp để chế tạo các phục hình lớn hơn (ví dụ: mão răng sau).
 • Các phục hồi làm bằng thỏi LT thuyết phục người dùng bằng giá trị độ sáng và màu sắc sống động như thật.
 • Điều này ngăn cản các phục hình kết hợp không bị xám.
 • Thỏi LT thích hợp để xử lý trong “kỹ thuật cut-back”, nhưng chúng cũng có thể được sử dụng trong “kỹ thuật staining”.

IPS e.max Press MO (Medium Opacity)

Các thỏi MO có sẵn ở các nhóm màu MO 0 – MO 4. Với độ trong  của chúng, chúng rất thích hợp để chế tạo trên cùi răng hơi đổi màu. Hình dạng giải phẫu sau đó được đắp bổ sung thêm sứ IPS e.max Ceram.

IPS e.max Press HO (High Opacity)

 • Các thỏi này có sẵn ở các sắc thái nhóm HO 0 – HO 2.
 • Với độ trong suốt cao, chúng rất thích hợp để chế tạo sườn trên cùi răng bị đổi màu nghiêm trọng.
 • Hình dạng giải phẫu sau đó được đắp bổ sung thêm bằng IPS e.max Ceram.

IPS e.max Press Impulse

 • Các thỏi Impulse cho phép chế tạo các đồ phục hình có đặc tính trắng đục rõ rệt.
 • Các thỏi màu trắng đục có sẵn trong hai phiên bản với các giá trị độ sáng khác nhau (Opal 1, Opal 2).
 • Các thỏi này phù hợp với veneers có màu răng nhạt, cần có hiệu ứng trắng đục. 

Kích thước

Nhìn chung, các thỏi IPS e.max Press có ba kích cỡ khác nhau.

Các thỏi đơn sắc (HT, MT, LT, MO, HO và Impulse) có sẵn dưới dạng thỏi nhỏ và thỏi “L”.

Thỏi IPS e.max Press Multi đa sắc chỉ có sẵn trong một kích thước .

Chỉ một thỏi cho mỗi ring có thể được sử dụng để ép.

Do đó, phải chọn kích thước thỏi phù hợp với trọng lượng sáp tương ứng để ép.

 

 

Leave a Comment