Khi các hệ thống CAD/CAM đã được thiết lập trong nha khoa, tầm nhìn về việc tạo ra các phục hình gián tiếp trong thực hành nha khoa đã trở thành hiện thực. Sản xuất mặt ghế không chỉ yêu cầu thiết bị kỹ thuật phù hợp mà còn cả vật liệu phù hợp với mục đích. Tiến sĩ Andreas Kurbad đến từ Đức là một chuyên gia CAD/CAM. Anh ấy đã cống hiến hết mình cho công việc sản xuất đồ phục hình chairside. Hôm nay, anh ấy nói với chúng tôi về những thứ phải có của vật liệu để trở thành vật liệu được lựa chọn.
Các vật liệu thích hợp như sứ thủy tinh lithium disilicate rất cần thiết cho chế tác phục hình chairside.

Tiến sĩ Andreas Kurbad chỉ ra: “Ví dụ: vật liệu phải đủ bền để sử dụng lâu dài.” Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Kurbard, các vật liệu quá bền rất khó xử lý trong thiết bị phay/cắt, đặc biệt là khi các quy trình sản xuất tại chỗ dự kiến ​​chỉ mất một thời gian ngắn. Chuyên gia CAD/CAM cho biết thêm: “Một yêu cầu khác là vật liệu phải thể hiện vẻ thẩm mỹ giống như răng thật, chẳng hạn như về thuộc tính màu sắc của nó. “Vẻ ngoài phải đáp ứng một sự nhạy cảm thẩm mỹ nhất định.” Xét cho cùng, các phương pháp chế tạo tại chỗ không thể thực hiện cho các cải tiến phức tạp, chẳng hạn như mặt dán sứ.

Theo ý kiến ​​của Tiến sĩ Kurbad, chất liệu làm phục hình chairside cần đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

  • Tương hợp tốt trong môi trường miệng
  • Độ cứng cao
  • Gia công dễ dàng và nhanh chóng
  • Thẩm mỹ giống như răng thật.

Như tiêu đề bài báo cáo đã chỉ ra, Tiến sĩ Andreas Kurbad đã sử dụng IPS e.max CAD – vật liệu mà ông lựa chọn để làm phục hình – đến nay đã hơn 10 năm và đạt được nhiều thành công.