Tetric CAD for ProgramMill St. Kit Rev.1

0

Tetric CAD for ProgramMill St. Kit Rev.1 là Phôi Nhựa – Sứ Lai – Phôi Sáp, Vật Liệu Digital ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Bộ phôi sứ lai
Tetric CAD for ProgramMill St. Kit Rev.1 là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar