Tetric CAD for ProgramMill HT size C14

0

Tetric CAD for ProgramMill HT size C14 là Phôi Nhựa – Sứ Lai – Phôi Sáp, Vật Liệu Digital ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Phôi sứ lai có độ trong cao, Màu: A1, A2, A3, A3.5
Tetric CAD for ProgramMill HT size C14 là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar