Telio CAD LT size 16

0

Telio CAD LT size 16 là Phôi Nhựa – Sứ Lai – Phôi Sáp, Vật Liệu Digital ứng dụng trên nhiều chỉ định với thông số cụ thể như sau:
Phôi PMMA độ trong thấp, Màu: BL3, A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, D2
Telio CAD LT size 16 là sản phẩm được Medent phân phối chính thức tại Việt Nam đến từ thương hiệu Ivoclar